LEK-MET Andrzej Wrzesiński
Ul. Leśna 40, Wyszków
Biuro 29 74 230 14
Handlowiec 797 633 676

AUTOKASACJA

W sprawie autokasacji prosimy o kontakt z handlowcem:
Rafał tel. 797633676

Firma LEK-MET przyjmuje do demontażu wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji, które posiadają cechy identyfikacyjne, zarówno pojazdy kompletne jak i niekompletne (zgodnie z pozwoleniem Nr 68/16/PZ.Z wydanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego).

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji zobowiązany jest przekazać go wyłącznie przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów. Zobowiązuje go do tego Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2005 Nr 25 poz. 202).
 
Przekazując pojazd do Stacji Demontażu Pojazdów, właściciel pojazdu lub upoważniona przez niego osoba ma obowiązek okazać do wglądu:
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu (jeżeli była wydana) lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, 
  • dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Właściciel pojazdu po otrzymaniu:
  • zaświadczenia o demontażu pojazdu,
  • zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
powinien w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.